castelo de almourol

Embarcando para a visita ao castelo

Castelo de Almourol

Castelo de Almourol

Vista do Castelo

Castelo de Almourol

Ancoradouro

Escada da Torre